Історія створення Миколаївського економічного ліцею № 1

/Files/images/ЕМБЛЕМА ліцею.jpgВраховуючи державні вимоги і перспективи соціально – економічного, культурного, етно і демографічного розвитку регіону, було актуальним створення економічного ліцею в Корабельному районі.

Рішенням Корабельної районної ради Народних депутатів міста Миколаєва № 124 від 18.09.1992 року з метою пошуку, відбору, виховання і розвитку творчо обдарованих і здібних дітей, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України, підготовки учнівської молоді до творчої праці в різних сферах наукової і практичної діяльності та продовження навчання у вищих навчальних закладах було відкрито економічну школу.

Починаючи з 1992 навчального року це була вечірня школа менеджменту для учнів десятих класів шкіл Корабельного району. Старшокласники вивчали менеджмент, маркетинг, ділову англійську мову, психологію.

У 1992/1993 навчальному році вечірня школа була реорганізована в ліцейні класи економічного профілю при ЗОШ № 47.

1994 рік – це самостійна установа, яка є державним загальноосвітнім закладом освіти, що забезпечує академічну й практичну природничо – математичну та суспільно – гуманітарну підготовку здібної та талановитої учнівської молоді.

Місія ліцейної освіти покликана розвинути розумові, інтелектуально-творчі, дослідницькі здібності учнів, озброїти їх методами дослідження, ввести у світ наукових проблем, підготувати до пошуку нових технологій, генерування нових ідей, спонукаючи до постійної роботи з самоосвіти і самовизначення, даючи певну профільну орієнтацію.

Відкриття ліцею спонукало до пошуків розв’язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого потенціалу особистості.
Від сучасного випускника вимагається осмислено діяти в ситуації життєвого вибору, грамотно ставити і досягати власної мети, діяти продуктивно в освітніх, професійних та житєвих сферах.

Ліцей стає колискою мрій та надій сучасних дітей, котрих ми називаємо «своїми ластівками», в житті котрих будуть різні шляхи, але які знайдуть гідну блакитну далечінь, бо не можна вже ходити по землі тому, хто вміє літати.

Мета:

стати центром профільної освіти та комунікацій на засадах життєвих цінностей, який має орієнтуватись на чотири ключові напрямки діяльності:

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

2. Створення відкритої, прозорої та зрозумілої системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

4. Створення системи ефективної управлінської діяльності на засадах академічної доброчесності.

Місія:

створення якісного освітнього ландшафту на ціннісній основі, побудова освітнього закладу як місця творення Людяності.

Візія:

- розкрити потенціал здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків через прояснення та формування персональних цінностей;

- розвинути в учасників освітнього процесу здатності:

· стратегічно мислити, випереджуючи події;

· інтегруватися в чужі життєві моделі, щоб розвивати спільне розуміння великих планів;

· сприймати невдачу як шанс до інновацій та розвитку;

· до міждисциплінарного навчання та навчання на основі життєвого досвіду, які стануть основою шкільної культури;

· до дії щодо формування підприємницької компетентності;

· креативного творення бажаного майбутнього.

Кiлькiсть переглядiв: 650