• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звернення громадян

Закон України "Про звернення громадян"Графік

прийому громадян адміністрацією

Миколаївського економічного ліцею №1

в 2020-2021 н.р.

/Files/images/CCI27112020_000.jpg


Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік

у Миколаївському економічному ліцеї № 1

Робота щодо розгляду звернень громадян у Миколаївському економічному ліцеї № 1 проводиться в порядку, визначеному Конституцією України, у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», згідно з постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Миколаївського міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність закладу.
Відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, реєстрація звернень громадян здійснюється окремо від службової документації.
Діяльність адміністрації була організована на виконання наказу по ліцею від 29.12.2020 № 181 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2019 році та організацію роботи зі зверненнями громадян у 2020 році», в якому затверджено «План заходів Миколаївського економічного ліцею № 1 щодо дотримання Закону України «Про звернення громадян»» та «Графік прийому громадян адміністрацією Миколаївського економічного ліцею № 1».
На особистому прийомі у директора ліцею побувало 14 громадян, які звернулися в уснійформі.Основним питанням звернення громадян на особистому прийомі є працевлаштування.
Заступники директора з НВР під час чергування, у процесі виконання покладених на них завдань і повноважень щодо розгляду звернень громадян, взаємодіють з учителями і працівниками ліцею та готують відповіді на підставі отриманих інформацій.
До закладу протягом 2020 року надійшло 56 усних звернень та 2 письмових.
- надійшло від батьків – 56,
- від інших осіб – 2,
- розглянуто позитивно – 58.
Основними питаннями порушеними в усних зверненнях громадян є:
- вступ здобувачів освіти 7-10х класів з інших ЗЗСО до Миколаївського економічного ліцею № 1;
- особливості та умови здобуття освіти в закладі;
- переведення здобувачів освіти до ліцею з інших ЗЗСО;
- переведення здобувачів освіти в клас іншого профілю навчання;
- консультування щодо реєстрації на пробне ЗНО та основну сесію ЗНО;
- консультування щодо організації і проведення ДПА і ЗНО;
- організація освітнього процесу в умовах навчання за дистанційними технологіями;
- отримання інформації щодо організації індивідуальних форм навчання;
- консультування щодо переліку документів та порядку зміни прізвища, по батькові здобувачів освіти;
- консультування щодо можливості отримання документів про освіту без присутності здобувачів освіти;
- роз’яснення щодо проходження щорічного медичного огляду здобувачів освіти 8- 11х класів
- та інші поточні питання.
Питаннями, порушеними у письмових зверненнях громадян є:
- щодо ставлення педагогічних працівників закладу до можливості ознайомлення учнів 9-11 класів на навчальних заняттях із законодавчими положеннями Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»;
- щодо забезпечення директором ліцею фінансово-організаційної складової та дієтологічної складової харчування учнів в шкільній їдальні відповідно до Закону України «Про дитяче харчування».
Рівень роботи зі зверненнями громадян в закладі є важливим чинником довіри до освіти. Інформація по зверненню громадян висвітлюється на WEB-сайті Миколаївського економічного ліцею № 1.
В ліцеї створено умови для участі заявників, за їх бажанням, у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надано можливість знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень. Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, порушення установлених законодавством термінів, безпідставної передачі звернень для розгляду іншим органам. За звітний період порушень терміну розгляду звернень не допущено.
Аналізуючи звернення за їх характеристикою, маємо такі дані:
- за формою надходження: на особистому прийомі – 56; через органи влади – 2; поштою, через уповноважену особу, через засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій – немає;
- за ознакою надходження: первинне – 58; повторне; дублетне; неодноразове; масове – відсутні;
- за видами: пропозиції (зауваження); заяви (клопотання); скарги – відсутні;
- за статтю авторів звернень: жінки – 47, чоловіки – 11;
- за суб’єктами звернень: індивідуальні – 58, колективних та анонімних – немає;
- за типом звернень: телеграма – 0; листи – 2; усно – 56;
- за категоріями авторів звернень: інвалід IІ групи – 1, одинока мати – 4; багатодітна сім'я – 3; учасник війни, дитина війни, інвалід Великої Вітчизняної війни, інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран праці, інвалід I групи, III групи, мати-героїня, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи – відсутні;
- за соціальним станом авторів звернень: пенсіонер – 1; робітники – 33; селяни – 2; працівник бюджетної сфери – 8; державний службовець – 2; військовослужбовець – 2; підприємець – 6; безробітний – 3; учень – 1, студенти, служитель релігійної організації, особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена - відсутні.
Питання про запобігання та протидію корупції знаходиться на постійному контролі у адміністрації. З боку працівників закладу корупційних дій протягом 2020 року не виявлено. Скарги та зауваження відсутні.

УКРАЇНА

Миколаївський економічний ліцей №1

Миколаївської міської ради

Миколаївської області

НАКАЗ

Від 29.12.2019 р. м. Миколаїв № 181

Про підсумки роботи із звернення
громадян у 2019 році та організацію
роботи із зверненням громадян у 2020 році
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення електронної петиції, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об׳єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, з метою забезпечення права кожного громадянина на звернення, на доступ до інформації, що знаходиться у володінні ліцею, активізації громадської думки та залучення батьківської громадськості до формування життєвого середовища ліцею у Миколаївському економічному ліцеї №1 проводиться системна робота із зверненнями громадян. У закладі складений графік прийому громадян адміністрацією:
Шалар Л.В., директор ліцею, понеділок, з 900до 1700;
Хлистова О.Р.,ЗДНВР, вівторок, з 900до 1700;
Дзьоба Н.В., ЗДНВР, середа, з 900до 1700;
Хлистова О.Р.,ЗДНВР, четвер, з 900до 1700;
Дзьоба Н.В., ЗДНВР, п’ятниця, з 900до 1700.
Прийомним днем директора ліцею Шалар Л.В. у 2019 році було визначено понеділок, з 9:00 до 17:00.
Чергові на посту №1 фіксують прихід громадян до ліцею й допомагають разом із черговим адміністратором та черговими вчителями, визначитися із місцем проведення зустрічі.
У 2019 році до директора ліцею надійшло 22 звернення громадян. Були проведені зустрічі з громадянами, яких цікавили різні питання:
- щодо організації освітнього процесу в ліцеї;
- щодо проведення лекцій;
- набір учнів на навчання до 8 класу;
- військово-професійна орієнтація юнаків та дівчат випускних класів;
- про переведення на екстернат;
- про відсутність на навчальних заняттях;
- щодо навчальних досягнень здобувачів освіти.
Виходячи із зазначеного та відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити планомірну, системну, роботу із зверненнями громадян у 2020 році.
Постійно
Відповідальні: адміністрація ліцею
2. Адміністрації ліцею:
2.1. Покласти на себе відповідальність за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, а також прийом громадян.
2.2. Заслухати звіт з цього питання на нараді при директорові з метою недопущення формального, бюрократичного ставлення до вирішення обґрунтованих заяв та скарг громадян.
2.3. Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 13.02.2018 № 136.
2.4. Здійснювати прийом письмових звернень, клопотань, враховуючи вимоги до письмових звернень.
2.5. Ознайомлювати громадян з різноманітною діяльністю адміністрації ліцею, педагогічного та учнівського колективу.
2.6. Вести облік звернень громадян та здійснювати контроль за розглядом скарг, заяв і розв'язанням проблем, що виникли, систематично аналізувати та узагальнювати звернення громадян з метою виявлення причин, що породжує звернення.
2.7. Виявляти та усувати причини скарг громадян, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм.
2.8. Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та організацію їх особистого прийому.
2.9. Негайно приймати відповідні рішення на основі результатів аналізу та узагальнення звернень громадян.
3. Відповідальність за виконання наказу залишаю за собою.
Директор ліцею Л. ШАЛАР
З наказом ознайомлені:
Дзьоба Н.В.________
Хлистова О.Р. ______

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Миколаївського
економічного ліцею №1
___________ Л. ШАЛАР

План заходів

Миколаївського економічного ліцею №1

щодо дотримання Закону України «Про звернення громадян»

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка
1 2 3 4 5
Забезпечення дотримання вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» шляхом:

створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

забезпечувати контроль за ходом розгляду звернень громадян;

притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.
Протягом 2019-2020 н.р. Адміністрація ліцею
2 Проводити аналітичну роботу щодо причин заяв та скарг громадян, окремих проблем, що порушуються в зверненнях Протягом 2019-2020 н.р. Директор ліцею Л.В. Шалар
3 Забезпечувати безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян з метою недопущення формального ставлення до вирішення обґрунтованих заяв та скарг громадян Протягом 2019-2020 н.р. Адміністрація ліцею
4 Оперативно вживати заходів щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами Протягом 2019-2020 н.р. Члени адміністрації
5 Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, а також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858. Протягом 2019-2020 н.р. Адміністрація ліцею
6 Проводити аналіз надходження звернень громадян за показниками Класифікатора. Щоквартально Адміністрація ліцею
7 Підготовка річного звіту по роботі із зверненням громадян Щорічно, під час звіту директора ліцею перед громадскістю Директор ліцею Л.В. ШаларКiлькiсть переглядiв: 2779

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Квітень 2024 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930