• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Слово психолога

Мета психологічної служби:

«Психологічний супровід реалізації компетентісно-орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі»

Завдання:

1. Первинне обстеження учнів, які розпочали навчання в ліцеї, з метою спостереження за процесом адаптації до умов навчання і виховання. Профілактика дезадаптації.
2. Психологічний супровід особистісного та інтелектуального розвитку ліцеїстів.
3. Попередження та профілактика проявів жорстокого поводження, булінгу і насильства в ліцеї та в родинах учнів.
4. Формування в учасників навчально-виховного процесу навичок безпечної поведінки в ситуаціях ризику.
5. Робота з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями.
6. Допомога учням в професійному самовизначенні.
7. Робота по підготовці випускників до іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання.
8. Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя: профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин.
9. Правова освіта, профілактика правопорушень та торгівлі людьми.
10. Підвищення рівня психологічної компетентності педагогічного, батьківського та учнівського колективів ліцею.
11. Психологічна підтримка вчителів. Профілактика професійного вигорання.
12. Участь в науково–методичній діяльності ліцею через проведення тематичних консультацій, психолого–педагогічних семінарів, круглих столів, участь в педагогічних радах та педагогічних консиліумах.
13. Робота над створенням і підтримкою сприятливого соціально-психологічного клімату в ліцеї.
14. Надання психологічної допомоги та підтримки всім учасникам навчально-виховного процесу з метою профілактики наслідків стресів і дистресів, гострих емоційних станів, переживання горя і втрат, деструктивної та суїцидальної поведінки.


Тижневий графік роботи

практичного психолога

на 2017-2018 навчальний рік

День тижня / години роботи Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
8.00 – 9.00 Загальноліцейна лінійка Організаційно-методична робота Організаційно-методична робота Організаційно-методична робота Відвідування методичних заходів, організованих НМЦ
9.00 – 12.00 Психологічне діагностування (згідно з планом) Робота з документацією Психологічне діагностування (згідно з планом) Психологічне діагностування (згідно з планом)
13.00 – 15.00 Обробка результатів діагностування Психологічне діагностування (згідно з планом) Складання рекомендацій за результатами діагностувань, оформлення протоколів Години спілкування (години психолога) Підготовка до методичних заходів (підбір матеріалів, розробка заходів)
15.00 – 17.00 Методична робота з педагогами (наради, семінари, тренінги) Групова корекційна робота (згідно з планом) Робота гуртка «Пізнай себе» Індивідуальне консультування учасників навчально-виховного процесу
ВЕРЕСЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Година психолога: - «Режим дня ліцеїста» (профілактика дезадаптації) (8 кл.) - «Знайомство з наукою психологією» (8 кл.) Інф. повідомлення: «Психолог на захист дитини» (8 кл.) Інформаційні повідомлення на Б.З. : - «Труднощі адаптації до навчання в 10 класі» (10 кл.)
Допомога у підготовці до годин спілкування: - «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!» 8 кл. - «Жити – значить спілкуватися» 9 кл. - «Моральні основи взаємин юнаків і дівчат» 10 кл. - «Культура особистості, її здатність до самовдосконалення» 11 кл
Діагностична діяльність Діагностування учнів, які розпочали навчання у ліцеї з 2017– 2018 н.р. : - Опитувальник Айзенка в адаптації Шмельова; - Самодіагностика рис темпераменту. Визначення провідного типу темпераменту учнів 8 кл. : - Опитувальник Айзенка в адаптації Шмельова; - Самодіагностика рис темпераменту. Визначення особистісної адаптованості(8кл.) Методика «Незакінчені речення» (8 кл.) Модальність сприйняття (8-11 кл.) Анкетування «Моя дитина» (8 кл.)
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Корекційно – розвивальне заняття: «Я в новому колективі» (8 кл.). Індивідуальні консультації по підготовці до вступу в ТВ МАН (9 – 10 кл.)
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів з питань адаптації до нових умов навчання та за результатами діагностування.
Організаційно-методична діяльність Оформлення індивідуальних карток психолого – педагогічного діагностування (8 кл.) Підготовка бланків для проведення діагностичної роботи. Обробка результатів діагностування. Складання рекомендацій за результатами діагностування. Розробка просвітницьких заходів. Узагальнюючий етап роботи над науково– дослідницькими роботами з психології (учні 11-х класів) Відвідування занять з метою спостереження за процесом адаптації 8-класників. Виявлення обдарованих учнів – узгодження списків по 9-11 класах Складання рекомендацій для вчителів-предметників та класних керівників за результатами діагностування учнів. Підготовка до участі в методичних заходах. Підбір матеріалів для тематичних лекторіїв. Обробка результатів анкетування. Складання рекомендацій для батьків за результатами діагностування учнів.
Навчальна діяльність
Соціальний запит

ЖОВТЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Профорієнтаційне заняття: «Темперамент і професія» (8 кл.) Години психолога: - «Розвиток впевненості в собі» (8-9кл.) - «Способи профілактики стресових станів» (10 кл.) Урок гендерної грамотності: «Ми – різні, але рівні!» (9 кл.)
Допомога у підготовці до годин спілкування: - «Як подолати невдачу?», «Захист прав неповнолітніх» (8 кл.) - «Як стати лідером?», «Попередження насильства у сім’ї та жорстокого поводження з дітьми» (9 кл.) - «Як подолати конфлікт?», «Сучасне рабство» (10 кл.) - «Цінуй честь сім’ї», «Торгівля жінками та дівчатами або проблема «білого рабства» (11 кл.)
Діагностична діяльність МУД (8-11 кл.) КОС-2 (8-11 кл.) Діагностика суб’єктивного ставлення учнів 8-11 кл. до навчання в ліцеї (СОДСО). Дослідження міжособистісних взаємостосунків в учнівських колективах 9-11 класів (МК «Соціометрія»). ОДАНІ (9 кл.) Відвідування уроків вчителів, які атестуються з метою вивчення особливостей педагогічного стилю, підвищення психологічної компетентності вчителя
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Корекційно – розвивальне заняття: «Вчимося товаришувати» (8 кл.)
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування. Індивідуальні консультації по підготовці до участі в предметних олімпіадах ІІ рівня
Організаційно-методична діяльність Підготовка бланків для проведення діагностичної роботи. Обробка результатів діагностування. Занесення даних до індивідуальних карток. Складання рекомендацій за результатами діагностування. Написання аналітичних довідок. Розробка матеріалів до годин психолога. Оформлення наочності. Відвідування занять з метою спостереження за процесом адаптації 8-класників. Виявлення обдарованих учнів по 8-х класах Складання рекомендацій для вчителів-предметників та класних керівників за результатами діагностування учнів. Складання рекомендацій для батьків за результатами діагностування.
Навчальна діяльність
Соціальний запит

ЛИСТОПАД

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Проведення загальноліцейної лінійки: «Багато націй є на світі, але ми всі – одна сім’я» (до Дня толерантності 8-11 кл.) Година психолога: «Дії та їх наслідки» (Профілактика проявів насильства в учнівському колективі) 8-11 кл. Профорієнтаційні заняття: «Основи вибору професії» (9 кл.), «Моя майбутня професія» (11 кл.) Ш.М.В.: «Психологічні причини навчання учнів на початковому рівні» М.П.Р.: «Адаптація учнів 8-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини» П.Р.: «STEM-освіта» Лекторій : - «Труднощі адаптації до навчання у 8 класі. Як допомогти своїй дитині?» (8 кл.)
Допомога у підготовці до годин спілкування: - «Мої здібності: як обрати професію» 8 кл. - «Освіта і професія» 9 кл. - «Ти і ринок праці» 10 кл. - «Чи готовий я до вибору професії» 11кл.
Діагностична діяльність Дослідження рівня шкільної тривожності учнів 8-11 класів ліцею: - МК Філіпса; - МК Кондаша. Дослідження міжособистісних взаємостосунків в учнівських колективах 8 класів (МК «Соціометрія»). ОДАНІ (10 кл.) Опитувальник Голанда (9, 10 кл.) ДДО Є.А. Клімова (9, 10 кл.)
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Корекційно – розвивальне заняття: «Розвиток комунікативних здібностей» (8 - 9 кл.).
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування
Організаційно-методична діяльність Підготовка до Дня Науки – захист науково – дослідницьких робіт з психології (11 кл.): перевірка, рецензування, підготовка усних виступів та наочності. Звіт. Підбір матеріалів для годин психолога, і профорієнтаційних занять. Розробка просвітницьких заходів. Обробка результатів діагностування. Занесення даних до індивідуальних карток. Написання аналітичних довідок. Виявлення обдарованих учнів по 8-х класах. Складання рекомендацій для вчителів-предметників та класних керівників за результатами діагностування учнів. Підготовка до методичних заходів. Складання рекомендацій за результатами діагностування. Підбір матеріалів для батьківського лекторію.
Навчальна діяльність
Соціальний запит

ГРУДЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Просвітницькі заходи до 1 грудня – Дня порозуміння з ВІЛ- інфікованими людьми Інформаційне повідомлення: «Попередження торгівлі людьми» 10-11 кл. П.Р.: «Моніторингові дослідження як засіб контролю якості освіти» Ш.М.В.: «Всеобуч для батьків». Організація індивідуальної роботи з батьками
Діагностична діяльність Визначення спрямованості особистості (ОА) 8, 10 кл. Дослідження рівня агресії учнів 8-11 класів (Опитувальник Басса-Дарки). Відвідування уроків вчителів, які атестуються з метою вивчення особливостей педагогічного стилю, підвищення психологічної компетентності вчителя
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Програма корекції шкільної тривожності у підлітків (за М.Сисуном) 8-11 кл. Індивідуальні консультації для учнів 8 – 11 класів з високим рівнем тривожності
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування
Організаційно-методична діяльність Підготовка бланків для проведення діагностичної роботи. Обробка результатів діагностування. Занесення даних до індивідуальних карток. Написання аналітичних довідок. Підготовка до проведення просвітницьких заходів. Створення корекційної групи та складання плану її роботи. Заповнення індивідуальних карток психолого - педагогічного діагностування. Складання рекомендацій для вчителів-предметників та класних керівників за результатами діагностування учнів. Підготовка до педагогічної ради. Заповнення карт психологічного аналізу уроків вчителів, які атестуються Складання рекомендацій за результатами діагностування.
Навчальна діяльність
Соціальний запит

СІЧЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Профорієнтаційне заняття: «У світі професій» (10 кл.) Години психолога: - «Поговоримо про шкідливі звички» (8-9 кл.) - «Про сокровенне» (статеве виховання, 10-11 кл.) П.Р.: «Підліток і соціум» Лекторій: - «Випускний не за горами… про ДПА та ЗНО. Рекомендації психологічного характеру» (11 кл.)
Допомога у підготовці до годин спілкування: - «Арт-терапія: профілактика емоційних і психологічних негараздів», «Поєднання особистісних потреб людини та вимог суспільства» (11 кл.)
Діагностична діяльність Визначення акцентуацій характеру учнів 10-х класів (МК Подмазіна) Дослідження самооцінки (8-11 кл) Діагностування рівня креативності педагогів
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Корекційна тренінгова програма: «Самовдосконалення» (для подолання агресивних проявів серед учнів 8 – 10 класів). Тренінгове заняття : «Я в колективі однолітків» (олімпіадники)
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування
Організаційно-методична діяльність Підготовка бланків для проведення діагностичної роботи. Обробка результатів діагностування. Занесення даних до індивідуальних карток. Написання аналітичних довідок. Підбір матеріалів для проведення просвітницьких заходів. Створення корекційної групи та складання плану її роботи. Оформлення наочності. Підготовка матеріалів для участі в методичних заходах. Надання практичних рекомендацій по покращенню психологічного мікроклімату на уроці, дисципліни, підвищенню мотивації та інтересу до навчання, вибору психологічних методів і прийомів Складання рекомендацій за результатами діагностування. Підбір матеріалів для батьківського лекторію
Навчальна діяльність
Соціальний запит

ЛЮТИЙ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Година психолога: «Культура взаємостосунків» (10, 11 кл.) Профорієнтаційне заняття: «Обери справу до душі» (11 кл.) П.П.С.: «Створення та підтримка належного психологічного клімату в учнівському колективі»
Допомога у підготовці до годин спілкування: - «Фізична краса не постійна, а духовна краса – вічна», «У світі професій» 8 кл. - «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ», «Великий світ професій: як не загубитись у світі професій?» 9 кл. - «Духовні потреби та ідеали мого «Я» 10 кл. - «Твоє майбутнє – в твоїх руках», «Уроки економії та бережливості» 11 кл. -
Діагностична діяльність Методика самоставлення Століна (8 кл.) МК «Рівень суб’єктивного контролю» Дж.Роттера (8-11 кл.) МК «Ціннісні орієнтації» М.Рокича (8-11 кл.) Опитувальник "Аналіз вчителем особливостей індивідуального стилю педагогічної діяльності" А.М. Маркової, А.Я. Ніконової
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Корекційна тренінгова програма: «Самовдосконалення» (для подолання агресивних проявів серед учнів 8 – 10 класів).
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування
Організаційно-методична діяльність Обробка результатів діагностування. Занесення даних до індивідуальних карток. Написання аналітичних довідок. Підготовка до проведення профорієнтаційних занять, годин психолога; підбір матеріалів. Організація участі ліцеїстів в конкурсі «Ерудити професій» Заповнення індивідуальних карток психолого – педагогічного діагностування. Складання рекомендацій за результатами діагностування Підготовка матеріалів для участі в методичних заходах Складання рекомендацій за результатами діагностування
Навчальна діяльність
Соціальний запит

БЕРЕЗЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Година психолога: - «Як готуватися до іспитів» 9, 11 кл. - «Її Величність – Пам’ять!» 8, 10 кл. Профорієнтаційне заняття: «Ким бути?» (10 кл.) М.П.Р.: «Адаптація учнів 8-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини» Ш.М.В.: «Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи» П.Р.: «Формування ключових компетентностей, які є основою успішної самореалізації учня»
Діагностична діяльність САН 8-11 кл.
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність Тренінг: «Профілактика емоційного вигорання»
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування
Організаційно-методична діяльність Підготовка бланків для проведення діагностичної роботи. Обробка результатів діагностування. Занесення даних до індивідуальних карток. Написання аналітичних довідок. Підбір матеріалів для годин психолога та профорієнтаційних занять Вибір тем наукового дослідження (8 кл.) Робота над науковими рефератами (9кл.) Складання рекомендацій за результатами діагностування Підготовка матеріалів для участі в методичних заходах Підготовка до тренінгу з профілактики емоційного вигорання. Складання рекомендацій за результатами діагностування
Навчальна діяльність
Соціальний запит

КВІТЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Година психолога: «Методи активізації розумової діяльності під час підготовки до випробувань знань (ЗНО, іспити, олімпіади)» 11 кл., ОД Заходи до Дня здоров’я 8-11 кл. Тиждень профорієнтації: «Професії наших батьків» М.П.Р.: «Адаптація учнів 10-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини» Б.З.: - «Психологічна підготовка учнів до іспитів і вибору свого майбутнього» 9 кл.
Діагностична діяльність Повторна діагностика рівня шкільної тривожності учнів 8 – 9 кл. (МК Філіпса). Повторна діагностика рівня агресії учнів 8 – 10 класів (МК Басса – Дарки). Проведення діагностики учнів, які були відсутні під час проведення діагностування.
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів за результатами діагностування
Організаційно-методична діяльність Обробка результатів повторної діагностики. Аналіз результатів корекційної діяльності зі зниження рівня тривожності та агресії. Оформлення наочності. Складання програм практики з НДР (10 кл.). Підготовка до захисту тем НДР (8 кл.), авторефератів (9 кл.), програм проходження практики (10 кл.) з психології. Відвідування відкритих уроків молодих спеціалістів, їх аналіз, обговорення, надання рекомендацій. Підготовка аналізу діяльності психологічної служби за 2017-2018 навчальний рік Підготовка матеріалів для батьківських зборів
Навчальна діяльність
Соціальний запит

ТРАВЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність Година психолога: - «Методи релаксації та зняття стресу під час іспитів та ЗНО» (9, 11 кл.) - «Запам’ятати все! Прийоми запам’ятовування і відтворення інформації» (9,11 кл.) Тематична консультація: «Оформлення звіту з практики (галузь – психологія)» 10 кл.
Допомога у підготовці до годин спілкування: - «Створення життєвого проекту саморозвитку» 8 кл. - «Що таке самовиховання, самооцінка. самореалізація?» 9 кл. - «Шлях до самореалізації, або як стати особистістю» 10 кл. - «Чи кожен може бути успішним» 11 кл.
Діагностична діяльність Анкетування: «Грані співпраці психолога з вчителем» Анкетування: «Грані співпраці психолога з батьками»
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність
Робота психологічного консультпункту для батьків, дітей і вчителів
Організаційно-методична діяльність Складання психолого – педагогічних характеристик класів. Керівництво практикою з психології. Перевірка щоденників практики, теоретичних частин НДР ліцеїстів. Допомога в оформленні звітної документації за результатами практики. Підбір матеріалів, підготовка наочності для годин психолога і тематичних консультацій Обробка результатів анкетування. Участь в узагальненні роботи «Школи молодого вчителя» за 2017-2018 н.р. Складання плану роботи з педагогічним колективом ліцею на 2018 – 2019 н. р. з урахуванням запитів і побажань вчителів. Обробка результатів анкетування. Складання плану роботи з батьківським колективом ліцею на 2018 – 2019 н. р. з урахуванням запитів і побажань батьків.
Підготовка статистичного звіту по роботі психолога за 2017-2018 н.р.
Навчальна діяльність
Соціальний запит

ЧЕРВЕНЬ

Вид діяльності Учні Вчителі Батьки
Просвітницька діяльність
Діагностична діяльність
Корекційно-відновлювальна та консультативна діяльність
Організаційно-методична діяльність Упорядкування індивідуальних карток психолого – педагогічного діагностування (8-11 кл.). Підбиття підсумків навчального року Складання плану діяльності на 2018 - 2019 н. р. Упорядкування індивідуальних карток
Підготовка аналітичного звіту по роботі психолога за 2017-2018 н.р.
Навчальна діяльність
Соціальний запит
Кiлькiсть переглядiв: 857