МЕТОДИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАНННЯ

1. Не завжди що більший обсяг матеріалу, то важче його запам'ятати. Великий уривок вивчати корисніше, ніж короткий вислів.

2. Запам'ятати легше те, що розумієш.

3. Розподілене заучування краще від концентрованого. Учіться з перервами, а не все підряд, краще помалу, ніж одразу.

4. Більше часу витрачайте на повторення по пам'яті. Це ефективніше за просте багаторазове читання.

5. Якщо працюєте іздвома матеріалами — великим і меншим — розумно починати з більшого.

Метод ключових слів

Для запам'ятовування якої-небудь фрази досить виділити одне-два головні (ключові) слова й запам'ятати їх, після чого треба тільки їх пригадати — і згадається вся фраза.

Цей метод можна застосовувати й при запам'ятовуванні великих за обсягом текстів, складаючи ланцюжок ключових слів, що йдуть один за одним і зв'язані між собою. Текст, що для цього запам'ятовується, розбивається на розділи. У кожному з розділів виділяються основні думки, для кожної з яких виділяється мінімальна кількість ключових слів: їх необхідно зв'язати між собою й запам'ятати. Таким чином, формується деякий каркас тексту, зміст і форму якого можна відтворити, відновлюючи в пам'яті ключові слова.

Метод повторення І.А. Корсакова

(основні принципи)

1. Необхідно повторити інформацію протягом 20 секунд одразу після її сприйняття (імена, телефони, дати), оскільки найбільша втрата інформації припадає на перші стадії запам'ятовування, наступні безпосередньо за сприйняттям.

2. Проміжки часу між повтореннями інформації потрібно по можливості подовжувати. Припустимо, якщо на підготовку дається сім днів, а матеріал вимагає не менше п'ять повторень, то робота може бути побудована так:

1-й день — 2 повторення;

2-й день — 1 повторення;

3-й день — без повторень;

4-й день — 1 повторення;

5-й день — без повторень;

6-й день — без повторень;

7-й день — 1 повторення.

3. Кількість повторень повинна визначатися з деяким запасом. Слід дотримуватися простого правила: число повторень повинне бути таким, щоб протягом необхідного проміжку часу інформація не пропадала. Якщо ви хочете запам'ятати інформацію тільки на декілька днів, то після безпосереднього її сприйняття рекомендуємо повторити матеріал спочатку через 15–20 хвилин, потім через 8–9 годин. І ще раз – через 24 години.

Комплексний та частковий навчальний метод

Велику кількість інформації можна запам'ятати за допомогою часткового навчального методу, при якому повторюється пропозиція за пропозицією, віршований рядок за рядком.

Проте при частковому навчальному методі інформація подрібнюється й виривається зі свого контексту, що утруднює виконання й приводить до збільшення числа повторень. На відміну від цього при комплексному навчальному методі вся інформація, наприклад текст, запам'ятовується в цілому, а потім – як одне ціле повторюється. При роботі з великим обсягом матеріалу важко добре запам'ятати текст як одне ціле. У такому разі розбийте його на розділи, об'єднані однією темою. При першому відтворенні повторюється вже вивчена частина й вивчається друга. При другому — повторюються перші частини й заучується наступна і т.д.

Зазубрювання

Буває так, що якийсь матеріал ну абсолютно не йде! У цьому випадку можна вдатися до банального «зазубрювання». Звичайно, багато так не вивчиш, але цей спосіб можна застосовувати в крайньому випадку. У цього способу запам'ятовування матеріалу теж є свої правила.

Яка процедура зазубрювання?

— повторити про себе або вголос те, що потрібно запам'ятати;

— повторити через 1 секунду, через 2 секунди, через 4 секунди;

— повторити, почекавши 10 хвилин (для відтворення);

— для перекладу матеріалу в довготривалу пам'ять повторити його через 2–3 години;

— повторити через 2 дні, через 5 днів (для закріплення в довготривалій пам'яті).

Формула ОУОД (основні думки, уважне читання, огляд, доведення).

Найраціональнішим і, проте, найпоширенішим методом запам'ятовування інформації є повторне перечитування: текст читається, аж поки не запам'ятається. Повторне читання виявиться набагато ефективнішим, якщо міститиме елементи активного повторення, переказу. Ми пропонуємо метод читання, що дозволяє засвоїти і запам'ятати доволі складний матеріал (наприклад, якийсь курс) лише за чотири повторення. За першими буквами чотирьох рівнів цього методу позначимо його ОУОД (основні думки, уважне читання, огляд, доведення).

Конспектування.

Виявляється, текст можна сильно скоротити, представивши його у вигляді схеми — «зірки», «дерева», «дужки» тощо. При цьому сприйняття та якість запам'ятовування значно покращуються через образність запису.

Таким чином, вам необхідно розбити великий текст не більш ніж на 7 частин, зв'язати ці частини між собою, виділити опори (слова і думки, що стоять за ними) і завчити їх.

Як повторювати? Перекажіть текст своїми словами, і ви легше його запам'ятаєте, аніж просто прочитавши багато разів, — адже це активна розумова праця. Загалом, будь-яка аналітична робота з текстом дозволяє краще його запам'ятати. Це може бути пе­рекомпонування матеріалу, знаходження парадоксальних формулювань для нього, залучення контрастного фону або матеріалу тощо.

Прийоми зорової пам'яті

1. Подумки уявімо предмет, який ми хочемо запам'ятати. Розфарбуємо його у своїй уяві в незвичайний колір або уявімо його величезного розміру, повернемо і розглянемо предмет із різних боків. Важко забути його після таких дій, чи не так?

2. Візуалізація в чистому вигляді. Для запам'ятовування коротких чисел цілком досить створити їх зоровий образ. Уявіть собі, що число, яке вам необхідно запам'ятати, написане крупними червоними літерами на білій стіні або горить неоновими цифрами на тлі чорного неба. Примусьте цей напис мигати не менше 15 секунд у вашій уяві. Повторюючи число вголос, ви ще більше полегшите його запам'ятовування, активізуєте ще один канал сприйняття.

Коди

Деяким із нас при запам'ятовуванні числової інформації допомагають опори або коди. До них можна віднести:

1. Вербальний код

Люди з переважанням вербальної (словесною, слуховою) пам'яті сприйнятливіші до звукової сторони слова. Мимоволі їм приходять на думку рими, каламбури і т.п. Для них може виявитися корисним запам'ятовування переліку приблизно такого типу:

один — блондин

два — дрова

три — осетри

чотири — лис у квартирі

п'ять — п'ята

шість — шерсть

сім — сім'я

вісім — осінь

дев'ять — діва

десять — деспот

2. Візуальний (зоровий) код

Він може бути таким:

нуль — коло або овал, один — стовп (свічка, кілок)

два — близнята (пара черевиків)

три — трикутник (триколісний велосипед)

чотири — квадрат (4 лапи тварини)

п'ять — пальці руки

шість — шестигранна гральна кістка

сім — свічник на сім свічок

вісім — пісочний годинник

дев'ять — равлик (вушна раковина)

десять — пальці обох рук

одинадцять — футбольна команда

дванадцять — годинникова стрілка опівдні

3. Кодування інформації за зоровою схожістю

У цій системі цифра асоціюється з якою-небудь буквою за зовнішньою схожістю з нею.

0 = О

1 = Т або Г (головний елемент — вертикальна паличка)

2 = П (буква на двох ніжках)

3 = З

4 = Ч

5 = Б

8 = В

Щоб запам'ятати число, потрібно перетворити цифри на букви, а з них починатимуться слова, з яких ми складемо фразу, що легко запам'ятовується десять — деспот

2. Візуальний (зоровий) код

Він може бути таким:

нуль — коло або овал, один — стовп (свічка, кілок)

два — близнята (пара черевиків)

три — трикутник (триколісний велосипед)

чотири — квадрат (4 лапи тварини)

п'ять — пальці руки

шість — шестигранна гральна кістка

сім — свічник на сім свічок

вісім — пісочний годинник

дев'ять — равлик (вушна раковина)

десять — пальці обох рук

одинадцять — футбольна команда

дванадцять — годинникова стрілка опівдні

3. Кодування інформації за зоровою схожістю

У цій системі цифра асоціюється з якою-небудь буквою за зовнішньою схожістю з нею.

0 = О

1 = Т або Г (головний елемент — вертикальна паличка)

2 = П (буква на двох ніжках)

3 = З

4 = Ч

5 = Б

8 = В

Щоб запам'ятати число, потрібно перетворити цифри на букви, а з них починатимуться слова, з яких ми складемо фразу, що легко запам'ятовується.
Міні-лекція: «Прийоми роботи з матеріалом, що запам'ятовується»

Угрупування — розподіл матеріалу на групи за якими-небудь ознаками.

Виділення опорного пункту (тези, заголовок, питання до тексту, приклади, цифрові дані).

План — сукупність опорних пунктів.

Класифікація — розподіл понять за групами, розрядами на основі певних загальних ознак.

Структуризація — встановлення взаємного розташування частин, складових.

Схематизація (побудова графічних схем) — зображення або опис чого-небудь в основних рисах або спрощене представлення інформації, що запам'ятовується.

Серійна організація матеріалу — встановлення або побудова різних послідовностей: розподіл за обсягом, за часом, впорядковування в просторі.

Асоціації — встановлення зв'язків за схожістю, суміжністю або протиставленням.

Золоте правило доброго запам'ятовування — інтелектуальна робота з матеріалом

Вправа «Правильно — неправильно»

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ. ПРОЧИТАЙТЕ правильні й хибні висловлювання. Вкажіть на хибні висловлювання, виправте їх.

1. Знай свій найпродуктивніший вид пам'яті та спирайся на нього.

2. Особливо напружуй свою пам'ять на початку і в кінці уроку чи тексту, адже ці місця найгірше запам'ятовуються.

3. При сортуванні та класифікації матеріалу для запам'ятовування не забувай про обсяг короткострокової пам'яті — 10 знаків (+ 2 знаки).

4. Для міцного запам'ятовування матеріалу вистачить уважно прослухати чи прочитати потрібну інформацію.

5. Механічне повторення ефективне, коли треба запам'ятати правила, формули, дати.

6. Спробуйте знайти щось цікаве у найнуднішому матеріалі, проведіть якусь паралель з особистим життям, власним досвідом. Адже цікаве запам'ятовується набагато легше.

7. Давно помічено, що найлегше забути тільки-но вивчене — це спробувати тут-таки запам'ятати щось цілковито інше. Знаючи про це, не вчіть історію одразу після математики. Краще почитати літературу.

8. Намагайтеся уявляти інформацію, яку треба засвоїти у незвичайному поєднанні. Наприклад, уявивши дату прийняття християнства на Русі у вигляді великих цифр, які світяться у воді, ви легко запам'ятаєте її.

9. Повторювати слід не механічно, а вдумливо, зосередившись на змісті. Після «завантаження» в мозок інформації, якщо її не повторити, втрачається 20—30 % у перші 10 годин. Щоб цього не трапилося, варто: прочитати текст, повторити його двічі, за 20 хвилин — тричі, за 8—10 годин — чотири рази, а за добу — 1 раз. Тільки після цього можна бути впевненим у тому, що інформація міцно «оселилася» в голові.

10. Запам'ятовування буде значно кращим, якщо спробуєте знайти в тексті провідну думку, визначити перехід до наступної — працюйте у книжці з олівцем, робіть помітки.

11. Найкраще запам'ятовується інформація, викладена на початку і в кінці тексту. Середина, зазвичай, швидко «вилітає з голови». Тому під час запам'ятовування чи повторення приділіть особливу увагу середині.

12.Дивлячись у текст, учень відчуває, що колись він усе це бачив, читав, отож, відповідно, витрачати час на це питання не варто й можна переходити до наступного. Насправді ж він несвідомо себе обманює. І якщо не вивчити уважно того, що здається таким знайомим, можна «схопити» і двійку. Тож не минайте знайомий матеріал.

13. Емоції та відчуття — кращі союзники пам'яті. Чим більше відчуттів беруть участь у записі слідів пам'яті, тим простіше «витягнути» інформацію.

Даніель Лапп порівнює спогад із рибалкою. Чим більше гачків ми закидаємо, тим більше риби можемо зловити. Так і з пам'яттю: чим більше відчуттів залучено, тим легше пригадати інформацію. Дайте простір для прояву своїх особливостей до сприйняття: дивіться, слухайте, торкайтеся, пробуйте на смак, принюхуйтеся, рухайтеся. Яким чином можна найкраще все запам'ятати? Що для вас є найближчим: текст, малюнок, логічна схема, звукове відтворення? Вирішуйте самі, як вам ліпше працювати.

Кiлькiсть переглядiв: 144